Home / Pz.Kfpw II / Pz.II [#006] Pz.Kpfw II Ausf.C, #xxx, Pz.Reg.8, most na rzece Muchawiec koło Twierdzy Brzeskiej 9