Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

W latach 1938 i 1939 Polska otrzymała 52 sztuk czołgów R-35. W roku 1938 pierwsze 3 sztuki dotarły do Polski na testy oraz 49 sztuk, które dotarły w lipcu 1939 roku ( kolejna partia 49 sztuk nie dotarła już do Polski przed wybuchem wojny ).
Numery czołgów internowanych w Rumunii:
50903, 50912, 50918, 50919, 50920, 50921, 50924, 50925, 50927, 50928, 50929, 50933, 50934, 50943, 50948, 50956, 50961, 50962, 50964, 50976, 50984, 50986, 50987, 50989, 50990, 50998, 51000, 51003, 51005, 51007, 51008, 51011, 51017, 51022.
Numery czołgów internowanych na Węgrzech:
50947, 50971, 51004

Numery czołgów zdobytych przez Armię Czerwoną i wywiezionych do Kubinki:
50994, 51009