Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

Home / Panzer Regiment 11

# Panzer-Regiment 11
Panzer-Regiment 11 został utworzony 12 października 1937 r. w Paderborn dla 1. leichte Brigade (10 listopada 1938 zmieniona w 1. leichte Division) na bazie kompanii z Panzer-Regiment 1 ( 3./ i 6./ ), Panzer-Regiment 3 (5./), Panzer-Regiment 4 ( 3./ i 8./ ) i Panzer-Regiment 8 ( 3./). Panzer-Regiment 11 początkowo składał się zaledwie z 6 kompanii.
Kompanie 4. i 8. zostały utworzone w 1938r.

W trakcie Polenfeldzug 1.leichte Division była do dyspozycji (zur Verfügung) dowództwa 10 Armii . Do Kampanii Polskiej zostały zmobilizowane 1./,2./,3./ kompanie z I Abteilung oraz 5./,6./,7./ z II Abteilung.
Siły Panzer Regiment 11 w pierwszym dniu wojny:
 • Pz.Kpfw II - 45 szt ( 1./, 2./, 3./, 5./, 6./, 7./)
 • Pz.Kpfw 35(t) - 75 szt ( 1./, 2./, 5./, 7./)
 • Pz.Kpfw IV - 27 szt ( 3./, 6./ )
 • Pz.Bef.Wg.35(t) - 6 szt
Razem: 153 czołgi.
Panzer Regiment 11 jako jedyny z pułków pancernych we wrześniu 1939 nie był wyposażony w czołgi typu Pz.Kpfw I ( bez czołgów Pz.Kpfw I walczył także Pz.Abt.67.). Panzer Regiment 11 nie posiadał także czołógw typu Pz.Kpfw III.
[Pz.Rgt.11] Denkmal der 7 Kompanie Panzer Regiment 11 Paderborn (001){b}.jpgOd powstania Panzer-Regiment 11 do grudnia 1939r. dowódcą pułku był Oberstleutnant (od marca 1938) Oberst Wilhelm Philipps
[Pz.Rgt.11] W22 Fotos Wehrmacht Kaserne Paderborn Panzer Regiment 11 tank wrapper 1938 -1939 (001){a} bw.jpgObsada oficerska pułku na dzień 03.01.1939 (źródło)
Stab Pz.Rgt.11
 • Kommandeur Oberst Dipl. Ing. Philippse
 • Offizier z.b.V. Hauptmann (E) Dipl. Ing. Albertz
 • Offizier z.b.V. Leutnant Ehrenberg
 • Adjutant Oberleutnant Tölke
 • Ordonnanzoffizier Leutnant Wilts
 • Nachrichtenoffizier Leutnant Bauer
 • Waffen u. Gerät Leutnant (W) Fechner
I. Abteilung (I./Pz.Rgt.11)
 • Kommandeur Major Stephan
 • Adjutant Leutnant Hoffmeyer
 • Ordonnanzoffizier Leutnant Neuling
 • Nachrichtenoffizier Leutnant Nugel
1. Kompanie 2. Kompanie 3. Kompanie 4. Kompanie
 • Chef Hauptmann Jürgens
 • Zugführer Leutnant Bethke
 • Zugführer Leutnant Eggert
 • Chef Hauptmann Mecke
 • Zugführer Leutnant Prinz von Ratibor
 • Chef Hauptmann Stern
 • Zugführer Leutnant Wolf
 • Zugführer Leutnant Himmelsbach
 • Chef Oberleutnant von Vollard Bockelberg
 • Zugführer Leutnant Hagemeister
II. Abteilung (II./Pz.Rgt.11)
 • Kommandeur Major Koll
 • Offizier z.b.V. Hauptmann (E) Dr. Ing. Schiebuhr
 • Adjutant Oberleutnant Schoeller
 • Ordonnanzoffizier Leutnant Gläβgen
 • Nachrichtenoffizier Leutnant Zangemeister
5. Kompanie 6. Kompanie 7. Kompanie 8. Kompanie
 • Chef Major Schenck
 • Zugführer Leutnant Prinz zu Bentheim
  und Steinfurt kdt. Aufkl. Fl. Schule Braunschweig
 • Zugführer Leutnant Reinhardt
 • Chef Hauptmann Dr. Topf
 • Zugführer Leutnant Schmidt
 • Zugführer Leutnant Leonhardt
 • Chef Oberleutnant Streger
 • Zugführer Leutnant Walter
 • Zugführer Leutnant Ritgen
 • Chef Hauptmann Schlothane
 • Zugführer Leutnant Hille
 • Zugführer Leutnant HilgenstöhlerW trakcie Kampanii Polskiej poległo 18 żołnierzy Panzer Regiment 11.
Zidentyfikowani polegli z Panzer Regiment 11
Leutnant Viktor IV Albrecht von Ratibor
[Pz.Rgt.11] Leutnant Viktor IV Albrecht von Ratibor, +18.09, Pociecha (001){a}.jpg
Leutnant Viktor IV Albrecht von Ratibor
[Pz.Rgt.11] Leutnant Viktor IV Albrecht von Ratibor (012){a} aw.jpg
L.T.M.35/Pz.Kpfw 35(t) #221
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #221, (001){a} (von Ratibor).jpg
+18.09.1939, Pociecha
Feldfebel Walter Hartmann
[Pz.Rgt.11] Feldfebel Walter Hartmann (001){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +19.09.1939, Sieraków
Gefreiter Heinrich Schmalzgräber
[Pz.Rgt.11] Gefreiter Heinrich Schmalzgräber (011){a} aw.jpg
L.T.M.35/Pz.Kpfw 35(t) #221
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #221, (001){a} (von Ratibor).jpg
+18.09.1939, Pociecha
Gefreiter Josef Schwegmann
[Pz.Rgt.11] Gefreiter Josef Schwegmann (001){a} Grab Gefr.Josef Schwegmann kia killed in action 1939 aw.jpg
Gefreiter Josef Schwegmann
[Pz.Rgt.11] Gefreiter Josef Schwegmann (011){a} aw.jpg
Stab./Pz.Rgt.11 +08.09.1939, okolice Radomia
Unteroffizier Paul Mieske
[Pz.Rgt.11] Unteroffizier Paul Mieske (001){a} aw.png.jpg
2./Pz.Rgt.11 +11.09.1939, Ryczywół
Unteroffizier Bauer 2./Pz.Rgt.11 +18.09.1939, Pociecha
Panzeroberschütze Paul Arndt
[Z.Pz.Rgt.11.010] P19 Polen 3.! Panzer-Regt.11 Panzerkampfwagen 35(t) Beerdigung kia Paul Arndt ! aw.jpg
Panzeroberschütze Paul Arndt
[Pz.Rgt.11] Polen Grab Panzer-Regt.11 Paul Arndt (004){a} aw.jpg
L.T.M.35/Pz.Kpfw 35(t) #5xx +13.10.1939, Sucha k.Radomia
Panzeroberschütze Paul Manthey
[Pz.Rgt.11] Panzeroberschütze Paul Manthey (011){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +18.09.1939, Pociecha
Panzeroberschütze Artur Knipping
[Pz.Rgt.11] Panzeroberschütze Artur Knipping (012){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +19.09.1939, Sieraków
Panzerschütze Werner Klaus
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Warner Klaus (001){a} Grab Panzer-Regt.11 Warner Klaus.jpg
Panzerschütze Werner Klaus
[Pz.Rgt.11] Polen Panzerschütze Warner Klaus (003){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +08.09.1939, Radom
Panzerschütze Helmut Haas
[Z.Pz.Rgt.11.011] P498 Polen Panzer-Rgt.11 Grab Portrait Panzerschütze Helmut Haas kia combat 1939 aw.jpg
Panzerschütze Helmut Haas
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Helmut Haas (011){a}.jpg
3./Pz.Rgt.11, Pz.Kpfw IV
[Pz4][#004]{050}{a} Pz.Kpfw IV Ausf.C, 3.!Pz.Rgt.11, #3xx, Głowaczów.jpg
+10.09.1939, Głowaczów
Panzerschütze Gottfried Karl Redecker
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Gottfried Karl Redecker (001){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 08.09.1939, Radom(ranny)
+11.09.1939, Iłża
Panzerschütze Ernst Schunk
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Ernst Schunk (001){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +18.09.1939, Pociecha
Panzerschütze Adolf Müller
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Adolf Müller (011){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +18.09.1939, Truskaw
Panzerschütze Wilhelm Beverungen
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Wilhelm Beverungen (012){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +18.09.1939, Truskaw
Panzerschütze Heinrich Wegenbach
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Heinrich Wegenbach (001){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +19.09.1939, Sieraków
Panzerschütze Friedrich Kökmann
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Friedrich Kökmann (002){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +19.09.1939, Sieraków
Panzerschütze Franz Dorenkamp
[Z.Pz.Rgt.11.018] Foto, 7. Komp. PZ.-Rgt. 11, Grab F. Dörenkamp, Sieraków Polen 1939 aw.jpg
Panzerschütze Franz Dorenkamp
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Franz Dorenkamp (001){a}.jpg
7./Pz.Rgt.11 +19.09.1939, Sieraków
Panzerschütze Alfons Kramps
[Pz.Rgt.11] Panzerschütze Alfons Kramps (001){a} aw.jpg
2./Pz.Rgt.11 +19.09.1939, SierakówMapa przemarszu Panzer Regiement 11 we wrześniu 1939r.

Marschweg der 1.le.Div ( 1. leichte Division ) im Feldzug Polen 1939.jpg

I./Panzer-Regiment 11

Pz.Rgt.11
Stab.
#R00
#R01
#R02
#R03
#R04
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg
#R05
#R06
Pz.Bef.Wg 35(t)
tag:c.PR11.PB35.#R06
#R07
Pz.Bef.Wg 35(t)
tag:c.PR11.PB35.#R07
#R08

Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Bef.Wg.35(t)], Pz.Rgt.11, #R06, (001){a}.jpg [Pz.Bef.Wg.35(t)], Pz.Rgt.11, #R07, (002){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg
I./Pz.Rgt.1
#I01
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#I01
#I02
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#I02
#I03
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#I03
#I04
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#I04
#I05
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#I05
[Z.Pz.Rgt.11.004] #02.jpg [Z.Pz.Rgt.11.005] #06.jpg [Z.Pz.Rgt.11.012] P692 Polen an der Widawka Panzer Rgt.11 Panzerkampfwagen festgefahren polish TOP aw.jpg [Z.Pz.Rgt.11.012] P681 TÜP Putlos Panzerkampfwagen II Nummer Kennung MIX Stab Kp. Panzer Rgt.11 aw.jpg [Z.Pz.Rgt.11.012] P699 Polen Panzer Rgt.11 Kradmelder ZUG Motorrad bike Panzerkampfwagen FRONT TOP aw.jpg
#I06
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#I06
#I07
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#I07
#I08
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#I08


[Z.Pz.Rgt.11.004] #03.jpg [Z.Pz.Rgt.11.012] T344 Polen Panzer Rgt.11 Skoda Panzerkampfwagen 35(t) Nummer x07 Schutzmütze TOP aw.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #I08, (001){b}.jpg
1./Pz.Rgt.11
#100
#101
#102
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg
#103
#104
#105
#106
#107
[Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg
#111
#112
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#112
#113
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#113
#114
#115
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#115
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #112, (001){a} Radom, ul.Sienkiewicza.jpg [Pz35][#300]-[#309]{001}{a} Pz.Kpfw.35(t), #113 #133 #215, Pz.Rgt.11, Radom, Fabryka Broni.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #115, (001){a}.jpg
#121
#122
#123
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#123
#124
#125
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #123 (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg
#131
#132
#133
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#133
#134
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#134
#135
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz35][#300]-[#309]{002}{a} Pz.Kpfw.35(t), #113 #133 #215, Pz.Rgt.11, Radom, Fabryka Broni.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #134 (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg
2./Pz.Rgt.11
#200
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#200
#201
#202
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #200, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg
#203
Pz.Kpfw II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#203
#204
Pz.Kpfw II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#204
#205
#206
#207
[Z.Pz.Rgt.11.001] 4.Kp Panzer Regiment 11 im Feldzug gegen Polen B 1.jpg [Z.Pz.Rgt.11.001] 4.Kp Panzer Regiment 11 im Feldzug gegen Polen T 1.jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg
#211
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#211
#212
#213
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#213
#214
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#214
#215
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#215
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #211, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #213, (001){a} Radomsko, pl. 3-go maja.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #214, (001){b}.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #215, (001){a}.jpg
#221
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#221
Ltn von Ratibor
#222
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#222
#223
#224
#225
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#225
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #221, (001){a} (von Ratibor).jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #222, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #225, (001){a}.jpg
#231
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#231
#232
#233
#234
#235
tag:c.PR11.Pz35.#235
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #231, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #235, (002){a} bei Kozienice.jpg
#241
#242
#243
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#243
#244
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#244
#245
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#245
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #243, (002){a} Radomsko, ul. Reymonta.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #244, (001){a} wehrmacht panzer 35t auf marktplatz polen 1939 Saiontschki.jpg [Z.Pz.Rgt.11.001] 4.Kp Panzer Regiment 11 im Feldzug gegen Polen A 1.jpg
3./Pz.Rgt.11
#300
Pz.Kpfw IV Ausf.B
tag:c.PR11.Pz4B.#300
#301
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#301
#302
[Pz.Kpfw.IV Ausf.B] Pz.Rgt.11, #300 (002){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #301 (001){b}.jpg Pz.Kpfw IV Ausf.x.jpg
#303
#304
Pz.Kpfw II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#304
#305
Pz.Kpfw II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#305
#306
#307
[Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz2][#182]{003}{a} Pz.Kpfw II Ausf.C, Pz.Rgt.11, #304, w rzece pod Radomiem.jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C] Pz.Rgt.11, #305 (001){a} Foto 2 wk Polen Panzer Poland Photo Polska Fotoalbum aw.jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg
#311
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#311
#312
Pz.Kpfw IV Ausf.B
tag:c.PR11.Pz4B.#312
#313
[Z.Pz.Rgt.11.005] #10.jpg [Z.Pz.Rgt.11.011] P492 Polen Panzer-Regiment 11 Panzerkampfwagen IV Nummer 312 wrapper Schutzmütze aw.jpg Pz.Kpfw IV Ausf.x.jpg
#321
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#321
#322
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#322
#323
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#323
[Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #321 (001){a}.jpg [S0016] 4 x Pz.Kpfw IV Ausf.C 03.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #323 (002){a}.jpg
#331
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#331
#332
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#332
#333
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#333
[Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #331 (001){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #332 (001){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #333 (001){a}.jpg
#341
Pz.Kpfw IV Ausf.B
tag:c.PR11.Pz4C.#341
#342
Pz.Kpfw IV Ausf.A
tag:c.PR11.Pz4A.#342
#343
[Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #341 (001){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.A] Pz.Rgt.11, #342 (002){a}.jpg Pz.Kpfw IV Ausf.x.jpg
II./Pz.Rgt.11
#II01
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#II01


#II04
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#II04
#II05
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#II05
[Z.s.Art.Abt.(mot.).641.001] D853 Foto Wehrmacht Artillerie Abt.641 Polen Lodz - Skurów Panzer Beute Skoda.jpg [Z.s.Art.Abt.(mot.).641.001] D852 Foto Wehrmacht Artillerie Abt.641 Polen Lodz - Skurów Panzer II Portrait.jpg [Z.s.Art.Abt.(mot.).641.001] D851 Foto Wehrmacht Artillerie Abt.641 Polen Lodz - Skurów Panzer II Kolonne TOP.jpg
#II06
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#II06
[Z.s.Art.Abt.(mot.).641.003] W132 Fotos Polen 1939 Wehrmacht Panzerkampfwagen II mit Feuer am Heck Panzer TOP.jpg
5./Pz.Rgt.11
#500
#501
#502
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#502
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Z.BA.31.002] Foto Wehrmacht CKD Praga Panzer 35(t) Tanks in Petrikau Polen 1939 Polenfeldzug.jpg
#503
Pz.Kpfw II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#503
#504
Pz.Kpfw II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#504
#505
#506
#507
Pz.Kpfw II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#507
[Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #621 (002){a}.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #512, (000){a} lato 1939.jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Z.Pz.Rgt.11.010] P06 Polen Wielun Panzer-Regt.11 Panzerkampfwagen 35(t) Skoda Nr 511 + 507 .PD TOP aw.jpg
#511
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#511
#512
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#512
#513
#514
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#514
#515
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#515
[Z.Pz.Rgt.11.010] P06 Polen Wielun Panzer-Regt.11 Panzerkampfwagen 35(t) Skoda Nr 511 + 507 .PD TOP aw.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #512, (001){a}..jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Z.Pz.Rgt.11.010] P49 Polen Thorn Toruń 1939!40 Panzer-Regt.11 Panzerkampfwagen 35(t) Nummer 524 aw.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #515, (001){a}.jpg
#521
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#521
#522
#523
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#523
#524
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#524
#525
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#525
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #521, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Z.Pz.Rgt.11.010] P07 Polen Wielun Radom Panzer-Regt.11 Panzerkampfwagen 35(t) Skoda Nr 523 6.PD ! aw.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #524, (005){a}.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #525, (001){a}.jpg
#531
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#531
#532
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#532
#533
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#533
#534
#535
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#535
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #531, (051){a}.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #532, (051){a}.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #533, (051){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Z.Pz.Rgt.11.010] P03 Polen Panzer-Regt.11 Panzer 35(t) Skoda Nr 535 mit polnischer Beute PAK 6.PD aw.jpg
6./Pz.Rgt.11
#600
#601
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#601
#602
Pz.Kpfw IV Ausf.A
tag:c.PR11.Pz4A.#602
Pz.Kpfw IV Ausf.x.jpg [Z.Pz.Rgt.11.005] #04.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.A] Pz.Rgt.11, #602 (001){c}.jpg
#603
#604
#605
#606
#607
[Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg
#611
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#611
#612
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#612
#613
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#613
[S0005] Deutsche Kampfpanzer Panzer IV mit weißem Balkenkreuz beim Vormarsch 2.Weltkrieg.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #612 (002){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #613 (002){a}.jpg
#621
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#621
#622
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#622
[Z.Flak.Rgt.22.001] F222 Polen Panzerkampfwagen IV Nummer 621 Panzer 4 Vormarsch TOP MOTIV tank aw.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #622 (001){a}.jpg Pz.Kpfw IV Ausf.x.jpg
#631
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#631
#632
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#632
#633
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#633
[Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #631 (001){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #632 (002){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #633 (001){a}.jpg
#641
#642
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#642
#643
Pz.Kpfw IV Ausf.C
tag:c.PR11.Pz4C.#643
Pz.Kpfw IV Ausf.x.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #642 (001){a}.jpg [Pz.Kpfw.IV Ausf.C] Pz.Rgt.11, #632 (001){b}.JPG
7./Pz.Rgt.11
#700
#701
#702
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#702
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #702, (001){a}.jpg
#703
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#703
#704
#705
#706
Pz.Kpfw.II Ausf.C
tag:c.PR11.Pz2C.#706
#707
[Pz.Kpfw.II Ausf.C] Pz.Rgt.11, #703 (001){a}.jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg [Z.Pz.Div.03.002] #003.jpg [Pz.Kpfw.II Ausf.C].jpg
#711
#712
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#712
#713
#714
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#714
#715
Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #712, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #714, (002){a} Kamiensk near Radomsko.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg
#721
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#721
#722
#723
#724
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#724
#725
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#725
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #721, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Z.Pz.Rgt.11.003] 009.jpg [Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #725, (001){a} Piotrków Trybunalski, pl.Kościuszki.jpg
#731
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#731
#732
#733
#734
Pz.Kpfw 35(t)
tag:c.PR11.Pz35.#734
#735
[Pz.Kpfw.35(t)], Pz.Rgt.11, #731, (001){a}.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg [Z.Pz.Div.03.002] #003.jpg Pz.Kpfw 35(t) - draft.jpg