Home / Pz.Kfpw II / Pz.II [#004], Pz.Kpfw II Ausf.C, #600, Pz.Reg.8, okolice Brześcia 21

Wóz dowódcy 6./Pz.Rgt.8 - Oberleutnanta Nikolaus Semerak, Rozbity w okolicach Brześcia nad Bugiem 12.09 ( lub 14.09 )