Home / Pz.Kfpw II / Pz.II [#016] Pz.Kpfw II Ausf.C #???, Pz.Reg.35, ??? ( na drodze, bez wieży ) 5