Home / 7TP / 7TP [#093], 1.BCzL, Ryczywół ( kpt.A.Skikorski ) 15

Czołg kpt. Antoniego Sikorskiego, dowódcy 1. Kompanii 1. Batalionu Czołgów Lekkich. Zniszczony 11 września koło mostu na Radomce w Ryczywole.