Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

Wóz dowódcy 6./Pz.Rgt.8 - Oberleutnanta Nikolaus Semerak, Rozbity w okolicach Brześcia nad Bugiem 12.09 ( lub 14.09 )