Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

 • Share on Facebook

Home / Panzer Regiment 11 - in progress

Panzer-Regiment 11
Panzer-Regiment 11 został utworzony 12 października 1937 r. w Paderborn dla 1. leichte Brigade (10 listopada 1938 zmieniona w 1. leichte Division) na bazie kompanii z Panzer-Regiment 1,3,4 i 8. Panzer-Regiment 11 początkowo składał się zaledwie z 6 kompanii.
 • 1./Pz.Rgt.11 utworzony z 3./Pz.Rgt.1
 • 2./Pz.Rgt.11 utworzony z 6./Pz.Rgt.1
 • 3./Pz.Rgt.11 utworzony z 3./Pz.Rgt.8
 • 5./Pz.Rgt.11 utworzony z 3./Pz.Rgt.4
 • 6./Pz.Rgt.11 utworzony z 8./Pz.Rgt.4
 • 7./Pz.Rgt.11 utworzony z 5./Pz.Rgt.3
Kompanie 4. i 8. zostały utworzone w 1938r.
[Z.Pz.Rgt.11.001] 4.Kp Panzer Regiment 11 im Feldzug gegen Polen 0 1.jpg

Od powstania Panzer-Regiment 11 do grudnia 1939r. dowódcą pułku był Oberstleutnant (od marca 1938) Oberst Wilhelm Philipps
Obsada oficerska pułku na dzień 03.01.1939 (źródło)
Stab Pz.Rgt.11
 • Kommandeur Oberst Dipl. Ing. Philippse
 • Offizier z.b.V. Hauptmann (E) Dipl. Ing. Albertz
 • Offizier z.b.V. Leutnant Ehrenberg
 • Adjutant Oberleutnant Tölke
 • Ordonnanzoffizier Leutnant Wilts
 • Nachrichtenoffizier Leutnant Bauer
 • Waffen u. Gerät Leutnant (W) Fechner
Nachrichtenzug
 • Zugführer Leutnant Bauer
I. Abteilung (I./Pz.Rgt.11)
 • Kommandeur Major Stephan
 • Adjutant Leutnant Hoffmeyer
 • Ordonnanzoffizier Leutnant Neuling
 • Nachrichtenoffizier Leutnant Nugel
1. Kompanie
 • Chef Hauptmann Jürgens
 • Zugführer Leutnant Bethke
 • Zugführer Leutnant Eggert
2. Kompanie
 • Chef Hauptmann Mecke
 • Zugführer Leutnant Prinz von Ratibor
3. Kompanie
 • Chef Hauptmann Stern
 • Zugführer Leutnant Wolf
 • Zugführer Leutnant Himmelsbach
4. Kompanie
 • Chef Oberleutnant von Vollard Bockelberg
 • Zugführer Leutnant Hagemeister
II. Abteilung (II./Pz.Rgt.11)
 • Kommandeur Major Koll
 • Offizier z.b.V. Hauptmann (E) Dr. Ing. Schiebuhr
 • Adjutant Oberleutnant Schoeller
 • Ordonnanzoffizier Leutnant Gläβgen
 • Nachrichtenoffizier Leutnant Zangemeister
5. Kompanie
 • Chef Major Schenck
 • Zugführer Leutnant Prinz zu Bentheim und Steinfurt kdt. Aufkl. Fl. Schule Braunschweig
 • Zugführer Leutnant Reinhardt
6. Kompanie
 • Chef Hauptmann Dr. Topf
 • Zugführer Leutnant Schmidt
 • Zugführer Leutnant Leonhardt
7. Kompanie
 • Chef Oberleutnant Streger
 • Zugführer Leutnant Walter
 • Zugführer Leutnant Ritgen
8. Kompanie
 • Chef Hauptmann Schlothane
 • Zugführer Leutnant Hille
 • Zugführer Leutnant Hilgenstöhler