Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

TKS z Kompanii Czołgów Rozpoznawczych Dow.Obrony Warszawy, zniszczona 8 września w Raszynie, na Alei Krakowskiej ( około nr. 121 )
Relacja kpt. Antoniego Brażuka, dowódcy kompanii czołgów rozpoznawczych w obronie Warszawy:
Dnia 8 IX 39 r. o godzinie 10.00 rano otrzymałem rozkaz przez kpt. Kowalskiego, że z rozkazu Dowódcy Obrony Warszawy mam z kompanią czołgów rozpoznawczych przeprowadzić rozpoznanie na dwóch osiach: Warszawa - Mszczonów, Warszawa - Pruszków. Rozwiązuję zadanie następująco: na oś Warszawa - Pruszków wysyłam pluton czołgów pod dowództwem st. sierż. Bartosińskiego, na oś Warszawa - Mszczo­ nów pluton czołgów i patrol motocyklowo-samochodowy (2 motocykle Sokół 6000 [sic!] i 1 samochód furgonik). Sam byłem przy tym plutonie. Wyjechałem naprzód z patro­ lem motocyklowo-samochodowym. Za Raszynem spotkałem na szosie polskie tabory, które się zatrzymały, słyszę strzały, wysyłam dwa motocykle szperacze dla rozpoznania sytuacji, motocykle szperacze wracają z meldunkiem, że w taborach są czołgi, w tym czasie nadjeżdża mój pluton czołgów, wydaję rozkaz rozpoznania sytuacji. W tym czasie z taboru wypada na koniu polski żołnierz z okrzykami: „Niemcy, Niemcy”. Wysłane dwa czołgi szperacze spotkały się z niemieckim czołgiem, który oddał strzał z działka i trafił czołg szperacza, w drugim czołgu szperaczu spadła gą­ sienica, w tym czasie został wysadzony przez polskich saperów mostek na szosie pod Raszynem, niemieckie czołgi szukają przejazdu przez strumyk pod Raszynem - ja wracam na stanowiska obronne Warszawa-Ochota, alarmując obronę Warszawy o nie­ mieckich czołgach na przedpolu Warszawy i składam meldunek ustny gen. Czumie, który znajduje się na Ochocie, o wytworzonej sytuacji. Na Ochocie od gen. Czumy otrzymałem rozkaz przyjęcia pierwszego uderzenia czołgów niemieckich, było to o godzinie 12.00, odjechał gen. Czuma a przyjechał do­ wódca odcinka Obrony Warszawy Zachód płk dypl. Porwit, był do godziny 15.00, kiedy to wyszło niemieckie natarcie z Raszyna na Ochotę w sile 20 czołgów wsparte artylerią.