Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

Od 15 do 25 lutego 1941 roku w toruńskim ratuszu można było oglądać wystawę pn. Wehrmacht. Sonderschau (Wehrmacht. Wystawa specjalna), która pokazywała m.in. z jaką łatwością wojska niemieckie pokonały polską armię jesienią 1939 roku. Nad wejściem do ra-tusza umieszczono wymowny napis Dokumente zum Polenfeldzug (Dokumenty wyprawy zbrojnej przeciw-ko Polsce). Wystawę udostępniano zwiedzającym nieodpłatnie, codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00. Wśród prezentowanych obiektów były m.in. dokumenty, które – zgodnie z intencją twórców wystawy – świadczyły o wrogich zamiarach Polski wobec Niemiec (wskazywano m.in. na polsko-brytyjski układ sojusz-niczy z 25 sierpnia 1939 roku oraz rzekome prześladowanie ludności niemieckiej mieszkającej w Polsce); polska broń ręczna oraz ustawiony przed ratuszem zdobyczny polski sprzęt wojskowy (w tym moździerz, działa, czołgi), który – co podkreślano prezentując dla kontrastu uzbrojenie i wyposażenie niemieckich żołnierzy – „od dawna nadaje się do muzeum”. Na wystawie zamieszczono także portrety dowódców woj-skowych, fotorelację z kolejnych etapów zmagań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu walk o Grudziądz i Gdańsk i wyeksponowaniem zasług niemieckiej jednostki wojskowej nazywanej „Grupą Eberhardta”. Informacje podsumowujące wystawę i prezentujące jej frekwencję wskazywały, że obejrzała ją rekordowa liczba 48 500 osób