Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

Punkt zborny sprzętu polskiego usytuowany w miejscu obecnego parku 3-go maja w Łodzi
Zidentyfikowane pojazdy:
[#503] 7TP - Fritz ( Zamość ?, złomowisko Łódź )
[#10] Vickers, Łódź, park 3-go maja
TK-3 [#320], Łódź, park 3 maja
[#1010] Renault FT #1010 - składowisko Łódź, park 3 maja
[#3004] Renault FT #3004 - składowisko Łódź, park 3 maja
[#013] 2 x 7TP (dwuwieżowy), ????, Łódź, składowisko/park 3-go maja