Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

Dwa dwuwieżowe 7TP [#012][#013] na składowisku w miejscu obecnego parku 3go Maja w Łodzi. W tle widoczny kościół św. Kazimierza w Łodzi