Pancerne wraki '39

Galeria wraków czołgów i samochodów pancernych z września 1939r

Home / Keyword A.Inf.Rgt.16.001 /

Bild 101812465315091939aufdemwegindievordsersteStellunga

0 comments