Home / Vickers Mk.E / Vickers [#03], ? KCzL,[1w], ??? ( rozerwany eksplozją ) 8